Əyər din alımı agent olursa.. (FOTOLAR)

Xomeyninin ingilis agenti olmağının rəsmi gizli sənədlərlə sübutu. Bunlar hamısı Xomeyni ilə ABŞ və İngiltərə kəşfiyyatı arasında olan yazışmalardır. Bu sənədlərdə Xomeyninin Qumda oxuduğu zamandan agent olduğu məlum olur.

1925352_210447872496208_369463229_n

Ayətullah Hakimin ölümündən sonra “pişəvari” və ya Islamda olan ‘şiə sektasının lideri’ yeri boş qalmışdı. GOI çalışırdı ki bu yerə rezidensiyası Iranda olan və şah rejiminə qarşi getməyən birini təyin etsin. GOI iki qabaqcil ilahiyatçılardan yəni Ayətullah Şarist Maderi və yaxd da Ayətullah Xoncarini, bu ikisindən birini bu vəzifəyə təyin etsin. Lakin olnların elmi hərəkatları onların kimliylərinə qarşi şübhə yaratdi. Onlar kim idilər, alim və ya hakimiyyətə qarşı çixan liderlər? Və hökümət başçıları bu işə qarışdılar. Bu yer uğrunda rəqabətdə Iranda yaxşi tanınan və böyük hörmət sahibi olan Xomeynidə var idi. Lakin onun rezidensiyasi Iraqda olduğunu görə və onun tərəfdaşlarının qarşıdurmalarına görə. Şah onun yeni “pişavi” olmağını ehtimalini təmamilə qarşısını aldi. Yeni liderin seçilməsi Iranla Iraq arasında onsuzda yaxşi olmayan əlaqələrə dahada mənfi təsir etdi. Iran şiyə dünyasının mərkəzi olara lider seçimlərinin qarşısını almaği tələb etdi. Iraq Xomeyniyə Şaha qarşi olan antipatiyasında lazımı şəkildə dəstək oldu.

——————–

Dini lider olan Ayətullah Hakim 70 milion şiənin lideri olub və o iyun ayında Bağdatda ölub.

1891127_210447895829539_2107921151_nƏziz Ayətullah Xomeyni:Inqilab sovetinin istəyi əsasında onları qəbul edin. Mən iki fərqlənmiş amerikalı cənab Ramsey Clark və cənab William G. Millerdən bu məktubu sizə catdırmaqlarını, eləcədə siz və sizin yoldaşlarınızla bütün Tehranda olan vəziyyəti və eləcədə birləşmiş ştatlar və Iran arasinda olan hazırki vəziyyət haqqinda siznlə müzakirə aparmağı xahiş etdim. Mən amerikalıların adından sizdən xahiş edirəm ki, siz şəxsən Iranda olan bütün amerikalıları saxlayıb və sonra onların Iranı sağ-salamat və həbssiz şəkildə tərk etməklərine imkan yaradasız. Sizdən beynəlxalq qanunlar çərçivəsındə xahiş edirəm bütün bunları edərkən, hədsiz dərəcədə humanitar şəkildə davranasınız. Mən onlardan xahiş etdim sizinlə görüşsünlər sizin perspectivləriniz haqqında, İranda olan hadisələr haqqında və bizim ölkələrimiz arasında olan problemlər haqqında sizin özünüzdən eşitsinlər. Birləşmiş ştatların əhalisi bizim aramızda olan əlaqələrin bərabər hüquqqlu, qarşılıqlı hörmətli və dostluq əlaqələrinin olmasını istəyirlər. Onlar bura gələn kimi mənim yanıma gəlib hər şeyi mənə çatdıracaqlar.1779918_210447845829544_1080276532_n

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı yazdan daxil ol.

Khomeini was an agent for the West

Source: www.realitymediapk.com/khomainiexposed/

By looking at his photo without a beard, you will notice that he indeed looks British

 

Khomeini’s Background & His British Father

With all bets off, the Iranian reformers have now struck at the heart of the revolution and are insisting on an inquiry into the disappearance of Imam (Ayatollah) Musa Sadr, some 25-years ago, during a visit to Libya. The Iranian-born leader of the Lebanese Shia, Imam Musa Sadr, was revered and respected above all others in the Shia world. He refused to accept Khomeini as an Ayatollah. With the influence Imam Musa Sadr enjoyed, he became an insurmountable obstacle to Khomeini’s political plans, and of those who supported the overthrow of the Shah and needed a despot like Khomeini to be their cat’s paw.

Imam (Ayatollah) Musa Sadr’s mysterious disappearance in Libya – his body was never found- opened the way for Khomeini to invade Iran, which accurately describes the action of a foreigner like Khomeini taking over a country in which he (Khomeini) was neither born nor had any Persian blood in his veins at all, paternally or maternally.

While one devout Iranian in California speaks of Khomeini reverently as a great man, similar to Hitler, other less friendly Persians liken him to an invader like Genghis Khan the Mongol scourge.

The cornerstone and founder of the Islamic Revolution of Iran was Ayatollah Khomeini and the structure which he put in place. However, there is compelling evidence that Khomeini was never an Iranian in the first place and had no right to impose his policies on the Iranian people. Nor was his elevation to the title of ayatollah anything more than a political, face-saving expediency to prevent his being hanged for treason in 1964. Considerable effort was made in 1979 to eradicate evidence of any record of either Khomeini’s non-Iranian origins and the source of his use of the title of Ayatollah.

One of the first actions which Khomeini took, within hours of his return to Iran after the Shah left, was to execute two prominent men who were living proof of his origin and also of his false Ayatollah status. One of these was Gen. Hassan Pakravan, Head of SAVAK, the Imperial Iranian national intelligence and security organization.

Furthermore he immediately tried to assassinate the highly-respected Ayatollah Shariatmadari, who, with Ayatollah Golpayegani, had in 1964 granted Khomeini the false title. They had agreed to allow Khomeini, then literally awaiting death on charges of treason, to be called an Ayatollah to save his life: it was forbidden to execute an Ayatollah. This took place in 1964 at the urging of the British Ambassador to Iran and Gen. Pakravan, when a face-saving legal reason had to be found not to hang Khomeini for treason. It is known that Pakravan had fought hard to avoid Khomeinis execution at that time.

Later, when the 1979 assassination attempt failed against Shariatmadari, Shariatmadari, far higher in the religious hierarchy than Khomeini, was placed, incommunicado and under house arrest, without the right to preach or receive visitors other than a handful of close relatives, whose anti-Khomeini statements could be easily impugned as biased.

Few contest that Khomeini’s mother was a Kashmiri Indian, but even fewer Iranians or otherwise know his fathers origins or his real name. The late Iranian Senator Moussavi, who represented Khuzestan Province in Southern Iran, at the time of the monarchy, knew Khomeini’s father and his four sons well, looked after their needs, used his influence to obtain their Iranian identity cards with fictitious dates and places of birth to avoid military service. Sen. Moussavi died for this help, on Khomeini’s personal orders, immediately on Khomaini return from France after the 1979 coup.

SAVAK chief Gen. Pakravan, the man who saved Khomeini’s life in 1964, was taken that same night onto the roof of his house and shot to death for having compiled a complete background file on Khomeini. The SAVAK background file still exists, as a senior SAVAK official, who defected and joined SAVAMA (the clerics equivalent of the SAVAK) took possession of it. This same man was reportedly head of SAVAMA in the US for quite some time, and sources indicate that he has kept the file for a rainy day.

Why did Khomeini return to Iran with such a bloodthirsty mind set? It seems clear that it was to exact the revenge which he said he would have. Prior to his return to Iran in 1979, Khomeini openly stated that he would kill as many Iranians. He considered everyone in Iran guilty in advance as there were hairs on the head of his son, killed in a car accident, but in his mind killed by Iranian authorities.

Unable to provide an acceptable paternal background for Khomeini, a story was concocted to link his paternal heritage to that of his Kashmiri Indian mother and introduced an Indian-born father (also from Kashmir) but of Iranian heritage. In fact, no such person existed. But someone with similar and misleading characteristics certainly did, which could lend credence to this fiction of an Indian father.

Khomeini’s real father, William Richard Williamson, was born in Bristol, England, in 1872 of British parents and lineage. This detail is based on first-hand evidence from a former Iranian employee of the Anglo- Iranian Oil Company (later known as British Petroleum- BP), who worked with and met the key players of this saga. This fact was supported by the lack of a denial in 1979 by Col. Archie Chisholm, a BP political officer and former editor at The Financial Times, when interviewed on the subject at his home in County Cork, Ireland, by a British newspaper.

The then-78-year old Chisholm stated: I knew Haji [as Williamson was later known] well; he worked for me. He certainly went native but whether he is Khomeini’s father I could not say. Would not an outright, ridiculing denial have been the natural response, were there no truth to the British paternity? From someone who knew Haji [and thus the truth] well?

Chisholm obviously wished to avoid a statement leading to political controversy or possible personal retribution in the very year Khomeini took over in Iran. Nor as a former, experienced political officer himself would he be willing to drag Britain into the new Middle East conflict. But neither was he prepared to provide an outright lie instead of his no comment.

How it all happened:

A stocky, handsome, dark-haired Bristol boy, Richard Williamson ran away to sea at the age of 13 as a cabin boy, on a ship bound for Australia. However, he jumped ship before he got there. Little is known about him until he showed up, at the age of 20, in Aden at the Southern end of the Arabian Peninsula in South Yemen, where he joined the local police force.

His good looks soon had Sultan Fazl bin-Ali, ruler of Lahej, persuading him to quit the police force to live with him. Richard later left him for another Sheikh, Yousef Ibrahim, a relative of the Al- Sabah family, which rules Kuwait today.

A few points should be remembered about the Persian Gulf and Arabian Peninsula area at that time. Regional countries like Lebanon, Iraq, Jordan, Syria, Saudi Arabia and so forth did not exist as sovereign entities and were artificially created about 70 years ago by the British and French governments when they partitioned the area. Iran, or Persia as it was called, was soon to be controlled by Russian Cossacks in the North and the British Army in the South, although technically it remained an independent monarchy under the largely absentee Qajar dynasty.

British military presence in Iran was under Lt.-Col. Sykes (later Sir Percy Sykes), based in Shiraz, but politically controlled by Sir Arnold Wilson in Khorramshahr (then called Mohammareh) with assistance from E. Elkington in Masjid-Suleiman and Dr. Young, based in Ahwaz. All three were cities in Khuzestan Province, which was later represented by Senator Moussavi. Col. T.E. Lawrence, who gained fame as Lawrence of Arabia, operated out of Basra in Mesopotamia (Iraq) and Khorramshahr during this same period.

Oilfields, far beyond the technological capability of the Arab tribes (or Persia) to develop or appreciate as a valuable commodity, were being discovered and exploited by the British, including via the Anglo-Iranian Oil Company, formed to siphon off oil from Khuzestan Province in Southern Iran.

Kuwait, on the other side of the Persian Gulf was still not a country at the time. As the major player in the Middle East oil industry, Britain had to exert influence and control through its political and oil personnel. Haji Abdullah Williamson became one of these in 1924 when he joined British Petroleum as political officer. He retired under that same name in 1937, at the age of 65. Earlier, in what is now Kuwait, Richard Williamson had very quickly converted to Islam and adopted the first name of Abdullah. Family names were still unusual and son of the son of or son of a type of worker or craftsman was still commonly used to identify people. For 14 years he had lived among the Bedouin tribes on the Arabian Peninsula and in 1895 and 1898 he went on pilgrimages to Mecca, took on the rightful title of Haji and took on his first benefactors name of Fazl, adding Zobeiri to it as a distinguisher. Thus, William Richard Williamson became known as Haji Abdullah Fazl Zobeiri.

During his service with British Petroleum in the Persian Gulf, Haji Abdullah took his vacations in Indian Kashmir, to rest from the relentless Gulf heat and in this timeframe married at least seven times to Arab and Indian women each under Muslim marriage rituals. He had 13 children of whom seven were boys and the rest girls with most of the children dying in early childhood. His repeated Kashmir excursions and Indian wives and use of the name Abdullah Fazl Zobeiri probably give rise to the Kashmir Indian father misconception.

With dark-haired Haji Abdullah a fanatically devout Muslim, a characteristic he imposed on his children, this fervent religious attitude and Arab nomenclature would not normally be an expected combination for a foreigner, especially an Englishman. He insisted his four surviving sons attend religious school in Najaf (in Iraq) under the tutelage of Ayatollahs Yazdi (meaning of the city of Yazd) and Shirazi (of the city of Shiraz). Two of them, Hindizadeh (meaning Indian born) and Passandideh (meaning pleasing or approved) studied well and eventually became ayatollahs in their own right.

The third boy, a troublesome young man, failed to make his mark in Najaf and went to the Iranian holy city of Qom, where he studied under Ayatollah Boroujerdi. When family names became a requirement by law under His Majesty Reza Shah, the young man chose the city of his residence, Khomein, as the designator and took on the name Khomeini (meaning: “from Khomein city”).

The fourth son hated theology and went across the Persian Gulf to Kuwait and opened up two gas (petrol) stations using the paternal family name of Haji Ali Williamson, though it is unclear if he ever performed the Haj pilgrimage. This in itself links Khomeini through that brother with Haji Williamson. Why, otherwise, would Rouhallah Khomeinis undisputed brother use the Williamson family name? The patriarch of this brood, Haji Abdullah Fazl Zobeiri (aka Haji Abdullah Williamson in BP), was thrown out of Iran by Reza Shah along with three other British political officers for anti-Iranian activity and joined his son in Kuwait. Here he took on the duties of Oil Distribution for the Anglo-Iranian Oil Company.

With his longstanding contacts in the Arab world and his Muslim religion, he forced a 50/50 agreement between US oil interests in Kuwait and the Anglo-Iranian Oil Company as well as in 1932 pursuing the exclusive exploration rights for British Petroleum in Abu Dhabi.

His lack of a formal education forced British Petroleum to send out Archie H. T. Chisholm (see above), a senior executive, to conclude the Abu Dhabi contract and together with Haji Abdullah’s political influence they overcame competition from Major Frank Holmes, Sheikh Hussein and Mohammad Yateen to successfully land the exclusive contract. Chisholm, as he said, got to know Khomeini’s father well. Back in Iran again in 1960, Khomeini saw an opportunity to exact revenge for his father having been thrown out of Iran and to impose his Islamic fundamentalist philosophy onto an Iran struggling with budget problems, caused mostly by its oil being in the control of foreign oil companies, which decided not Iran how much oil the country was allowed to produce and at what price it had to be sold.

With his own and his family’s theological background, Khomeni began to foment an anti-monarchy revolt through the mosques, which by 1964 resulted in imposition of martial law and finally with his arrest and his being sentenced to death by hanging. And consequently he was given the life-saving Ayatollah title which he had not earned.

After formally being exiled to Turkey, Khomeini ended up in Iraq where he wrote some philosophical and social behavior dissertations which were so bizarre by religious standards that, where possible, the tracts were bought up and destroyed by the Iranian Government when he took over in 1979. The most damning were in Arabic language versions and then later, cleaner versions appeared as edited translations in Farsi.

Some linguists, who studied his public speeches in 1979 and 1980, concluded his Farsi vocabulary to be less than 200 words, so not only did he not have Persian blood, he did not even speak the language. With the number of Iranians who have died because of him and his successors over the past 25 years going into the hundreds of thousands, if not well over a million if the death toll from the eight-year Iran-Iraq war is included, this Anglo-Indian may have had no love or compassion for Iranians either.

In the Iran Air aircraft flying Khomeini back from France to Tehran in early 1979, with cameras rolling, a journalist asked: What do you feel about returning to Iran? He replied: Nothing! The question was repeated, and again he replied: Nothing!

Summary of Khomeini’s Background
1. In 1964 Ayatollah Shariatmadari and Ayatollah Golpayegani gave Khomeini the title of Ayatollah. Reportedly, they had done this to save Khomeini’s life, as Khomeini was facing a charge of treason against the Shah. And reportedly it was the UK ambassador who had urged that Khomeini be saved.

2. Shariatmadari was higher in the religious hierarchy than Khomeini. In 1979, after Khomeini took over Iran, he placed Shariatmadari under house arrest.

3. Reportedly, Khomeini was not Iranian. He “was neither born (in Iran) nor had any Persian blood in his veins at all, paternally or maternally.” Khomeini’s mother was a Kashmiri Indian. Reportedly, a story was invented that Khomeini had a Kashmiri Indian father with Iranian origins. The Iranian Senator Moussavi knew Khomeini’s real father. Reportedly Khomeini had Moussavi killed.

4. Reportedly, Khomeini’s real father, was William Richard Williamson, born in Bristol, England, in 1872 of British parents and lineage. A witness to this was a former Iranian employee of the Anglo- Iranian Oil Company (later BP), who knew the Khomeini family. In 1979, when Col. Archie Chisholm, a BP political officer and former editor at The Financial Times, was asked about this, he neither confirmed nor denied the story.

William Richard Williamson’s biography was written in the early 1950s, by Stanton Hope, a British Journalist and writer who had met Williamson in his home near Basra in the late 1940s. The book title is: Arabian Adventurer: the Story of Haji Williamson

5. Reportedly, Richard Williamson, at the age of 20, was working in South Yemen in the local police force.

“His good looks soon had Sultan Fazl bin-Ali, ruler of Lahej, persuading him to quit the police force to live with him. Richard later left him for another Sheikh, Yousef Ibrahim, a relative of the Al- Sabah family, which rules Kuwait today.”

6. In Iran at this time, the British were exploiting the oilfields. Williamson, now a Muslim, joined British Petroleum as political officer. He called himself Haji Abdullah Fazl Zobeiri.

7. Williamson took holidays in Kashmir and married at least seven times to Arab and Indian women. His sons attended religious schools. Reportedly, one son went to the Iranian holy city of Qom and took the name Khomeini.

8. In the early 1960s, Khomeini began to plot against the Shah. In 1964 Khomeini was sentenced to death. By becoming an Ayatollah, his life was saved.

9. Reportedly, in 1979, Khomeini was flown from France to Iran, with the help of the British Intelligence Service, MI6. He took over Iran.

In 1979, Imam (Ayatollah) Mussa Sadr disappeared during a visit to Libya. Imam Mussa Sadr was the Iranian-born leader of the Lebanese Shia and he “was revered and respected above all others in the Shia world.”

 

Why was the Shah of Iran toppled by the CIA and MI6?

The mainstream media would like us to believe that the Shah was overthrown by People Power and that the CIA and MI6 were taken by surprise. However, there is evidence that the CIA and MI6 toppled the Shah because he had become too much of a nationalist, like Egypt’s President Jamal Abdul-Naser, and was not following instructions on oil or even opium.

The CIA did not want left-wing democrats taking over from the Shah as they might not be easy to control. So, reportedly, the CIA allowed the Ayatollahs to take over.

Radio Free Iran claimed that while at Qom, the Ayatollah Khomeini received a “monthly stipend from the British, and he is in constant contact with his masters, the British.”

On 19 January 1980, the International Herald Tribune reported that the Shah had said, two years before he was overthrown, that he had heard from two different sources connected with oil companies that the regime in Iran would change.

‘We believe that there was a plan to ensure less oil was offered to the world markets in order to bring down the price (of oil). One country was to be chosen for the sacrifice… It seems that the country chosen to drop its oil production was mine’ said the Shah.

According to the Guardian: “Shah- Oil Companies Helped to Oust Him”

The Shah’s nationalist policies were making him more popular in Iran and making his country more independent and more powerful. This worried the CIA and MI6.

1. The Shah bought land from the upper classes and, along with the crown’s own land, sold it back cheaply to tenant farmers. Over one and a half million people became land owners, thus ending the old feudal system.

2. The Shah allowed women the right to vote. He brought an end to the wearing of the veil.

3. He developed plans for a $90 billion nuclear power program.

4. The Shah signed petroleum agreements with ENI, the Italian oil company.

5. He began to close down the opium industry. This had been created during the days of British influence.

Former intelligence officer, Dr John Coleman, considers opium to be of prime importance in the toppling of the Shah (Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300 – 6). Dr Coleman is sometimes described as being a conspiracy theorist.

Coleman believes that the U.S. government toppled the Shah of Iran. He writes:

Why was the Shah deposed…?

In a word, because of DRUGS. The Shah had clamped down and virtually put an end to the immensely lucrative opium trade being conducted out of Iran by the British. At the time that the Shah took over in Iran, there were already one million opium/heroin addicts.

This the British would not tolerate, so they sent the United States to do their dirty work for them in terms of the “special relationship” between the two countries.

When Khomeini took over the U.S. Embassy in Teheran, arms sales by the United States, which had begun with the Shah, were not discontinued…

After 1984, Khomeini’s liberal attitude toward opium had increased the number of addicts to 2 million, according to United Nations and World Health Organization statistics.

Both President Carter and his successor, Ronald Reagan, willingly and with full knowledge of what was at stake, went on supplying arms to Iran even while American hostages languished in captivity…

The arms trade with Iran was sealed at a meeting between Cyrus Vance… and Dr. Hashemi, which resulted in the U.S. Air Force beginning an immediate airlift of arms to Iran, carried on even at the height of the hostage crisis the arms came from U.S. Army stockpiles in Germany and some were even flown directly from the United States with re-fuelling stops at the Azores.

This is The Real Story of Khomaini which the Iranian Regime hides from whole world.

New Feature on Our Site !We have added, to our site, the ability to engage in a live chat (talk) online with a person knowledgeable about Islam in several languages (English, French, Spanish, Portuguese, Italian, German, Russian, and Chinese).  You can ask any question about Islam.

To visit the page of our Islamic Chat, click below: www.discoveringislam.org/islamic_chat.htm

 

 

 

 

Important Announcement

 

Discovering Islam, in association with End Times Research Center,

is pleased to inform you about

a great book about the End Times which contains more than 2700 pages:

 

The End Times : Based on Numerical Analysis of

the Quran, Hadith, Arabic Words, and Historical Events

 

The latest research of End Times Research Center indicates that, in-sha-Allah (if Allah is willing), the first phase of the End of Time is likely to start (and the Mahdi is likely to emerge) in year 2015 (or 2016).

 

To download the book 100% FREE of charge, visit : www.EndTimesBook.com

 

Reklamlar

Yorum bırakın

Henüz yorum yapılmamış.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 • AZƏRBAYCANIN HİMNİ


  AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİ

  TÜRK ÖLKƏLƏRİ PARLAMENTİ YARANMALI

  SW TTC DÜSSELDORF

  QARABAĞ AZƏRBAYCANINDIR


 • KATEQORİLER

 • BIRLIYIMIZ

  AZƏRBAYCAN:QARADAĞDIR

  GÜN AZ TV (CANLI YAYIN)

  Azərbaycanca sosial şəbəkələrdə
  Twitter mikrobloqumuz

  Facebook səhifəmiz

  YouTube kanalımız

  Blog kənar saytların məzmunu üçün məsuliyyət daşımır.
  AMERİKANIN SƏSİ

  DÜNYA TV EKRANLARI

  AZƏRBAYCAN İDMAN TV

  KURTLAR VADISI PUSU BÖLÜMLER